Juniorské soubory

Juniorské soubory

Mladé soubory Pop Balet můžeme považovat za líhni pro budoucí profesionální tanečníky. Vybraní talentovaní tanečníci a tanečnice mají možnost stát se členy mladších souborů Pop Balet a intenzivně rozvíjet své nadání. Soubory jsou rozděleny dle věku (8 - 25 let) i schopností a pracují s nimi nejen ti nejlepší pedagogové a choreografové školy, ale také špičkoví zahraniční choreografové z USA a Evropy. Kromě dalšího vzdělávání v oblasti umění připravují soubory vlastní projekty a reprezentují práci školy na domácí a zahraniční taneční scéně. Pop Balet z.s. se snaží tyto nadané mladé umělce podporovat a zajišťovat jejich umělecký, osobností i jevištní růst. 

 Program výběrových skupin je rozšířen o větší počet lekcí současného tance a dbá se více na výuku tanečních technik. Jednou až dvakrát týdně je zařazena výuka klasického baletu, který je pro profesionální tanec zcela nezbytný. Taneční repertoár výběrových skupin je velmi široký. 

Tanečníci jsou postupně vedeni k tvořivé práci a začínají se aktivně podílet při tvorbě choreografií. Starší tanečníci se mohou zúčastnit školení pro lektory naší taneční školy a po úspěšném absolvování mohou začít vyučovat například v Taneční škole InDance. Současné soubory Pop Balet tak navazují na tradici profesionálního souboru Pop Balet.

Do souborů Pop Balet se dá dostat přes casting, který pořádáme několikrát ročně, informace naleznete v aktualitách nebo na naší facebookové stránce či instagramu.

Každý rok soubory Pop Balet vytvoří minimálně jedno celovečerní představení, mezi nejúspěšnější se řadí diptych Americký Sen / Svatební cesta (divadlo Komedie a Hybernie), také Petr Pan, který několikrát vyprodal divadlo Hybernia či projekt 137 úhlů pohledu. Ukázky naleznete v sekci Umělecké projekty. 

Žáci souborů se pravidelně účastní uměleckých přehlídek a vystupují také na veřejných akcích (Vánoční / Velikonoční trhy na Staroměstském naměstí, Dny Prahy 15,..)

Od šk. roku 2021 otevíráme juniorské soubory také v Pardubicích.

137 úhlů pohledu - společné představení mladých souborů Pop Balet Na světe neexistuje jediná pravda. Vždyť na jediný svět nahlíží více než sedm miliard odlišných lidských pohledů.  Žijeme v jednotném prostředí, jsme vystaveni podobným okolnostem i podmínkám, a přesto ho každý vidíme p ... (více)