Yes.


Taneční soubor Pop Balet přichází na českou scénu s dalším jedinenčným projektem. Choreografka Jana Maroušková a tanečníci souboru představí nový projekt už v polovině května, tentokrát v úžasném prostoru pražského divadla X10.


V Yes., celovečerním díle tanečního divadla, interpretují tanečníci tématiku vztahu k práci. Pro každého z nás znamená práce něco jiného a náš vztah k ní se může v průběhu času radikálně změnit. Představení upozorňuje na riziko toxického vztahu s prací či cestou kariéry, kterou jsme si zvolili. Rozpoznat tento vztah bývá často obtížné z obou stran - jak z pohledu prožívajícího jedince, tak z pohledu jeho okolí. Yes. je změť obrazů naší společnosti, nabádající k vědomému pozorování sebe sama i světa okolo nás. 

Komunikovat toto téma skrze pohyb autorka zvolila proto, že souvisí s projevením symptomů únavy, přetížení, zadržování vzteku, frustrace a dalších příznaků právě skrze tělo. Tělo nám často vysílá varovné signály dříve, než jsme schopni si problém uvědomit. Ovlivněni mnoha faktory máme tendenci signály přehlížet. Ty mohou vyeskalovat až v kolaps organismu. Tuto skutečnost popsalo několik respondentů oslovených v rámci tvůrčího procesu. 

Rozhovory s respondenty pracujícími v odlišných odvětvích (uměleckých i neuměleckých), kteří si prošli vyhořením, byly základním kamenem pro představení. Sebereflexe respondentů dovedla autorku k tomu nezpracovávat syndrom vyhoření jako takový, ale zkoumat jeho počátek.


Vstupenky jsou již v prodeji zde.


Další informace o představení zde.