Školní rok 22/23

Školní rok 22/23

Ve školním roce 2022/2023 máme celkem šest juniorských tanečních souborů (3 v Praze a 3 v Pardubicích), ve kterých se věnujeme nadšeným a nadaným tanečníkům a tanečnicím od 8 let s chutí na sobě intenzivně pracovat, zdokonalovat se a užívat si krásné zážitky na nespočtu nejrůznějších představeních a společných soustředěních s českými i zahraničními lektory. Dále u nás působí tanečníci nad 15 let, kteří jsou rozděleni do skupin dle časové náročnosti tréninků:
soubor Pop Balet A - profesionální tanečníc soubor, který v letošním roce pracuje především pod vedením choregrafky Jany Marouškové
soubor Pop Balet B - mladí ale pokročilí tanečníci, kteří se v budoucnu chtějí stát členy hlavního souboru Pop Balet A
soubor Pop Balet C - tanečníci, kteří z jistých důvodů nemohou tančit a vystupovat tak intenzivně jako Pop Balet B a A, ale nechtějí přijít o kvaltu tanečních lekcí Pop Balet.