O výběrových souborech Pop Balet

O výběrových souborech Pop Balet

Vybraní talentovaní tanečníci a tanečnice mají možnost stát se členy souborů Pop Balet a intenzivně rozvíjet své nadání. Soubory jsou rozděleny dle věku a pracují s nimi nejen ti nejlepší pedagogové a choreografové školy, ale i externisté působící u nejlepších souborů v ČR (Laterna Magika, Národní divadlo, DOT504 aj.) či špičkoví zahraniční choreografové z USA a Evropy. Kromě dalšího vzdělávání v oblasti umění připravují soubory vlastní projekty a reprezentují práci školy na domácí a zahraniční taneční scéně. Pop Balet o.s. se snaží tyto nadané mladé umělce podporovat a zajišťovat jejich umělecký, osobností i jevištní růst. Současné soubory Pop Balet tak navazují na tradici souboru Pop Balet Věry Veselé.

Talentovaní tanečníci a tanečnice ze základních kurzů mají možnost postoupit do výběrových skupin Pop Balet, které reprezentují práci školy na domácích i zahraničních scénách, mají také možnost studovat tanec na konzervatoří - Taneční centrum Praha. 

Ve výběrových skupinách jsou tanečníci rozděleni podle věku i podle svých schopností. Program výběrových skupin je rozšířen o větší počet lekcí jazzového tance a dbá se více na výuku tanečních technik. Jednou až dvakrát týdně je zařazena výuka klasického baletu, který je pro profesionální tanec zcela nezbytný. Taneční repertoár výběrových skupin je velmi široký. 

Tanečníci jsou postupně vedeni k tvořivé práci a začínají se aktivně podílet při tvorbě choreografií. Starší tanečníci se mohou zúčastnit školení pro lektory naší taneční školy a po úspěšném absolvování mohou začít vyučovat v naší taneční škole.