Stavovské divadlo - Absolventské představení

Absolventské představení ve Stavovském divadle bylo v roce 2013 vrcholným večerem pro absolventy konzervatoře Taneční centrum Praha, při kterém se představilo v těch nejlepších choreografiích sezóny. Členové souboru Pop Balet jsou také absolventy kozervatoře, takže během programu diváci shlédli i soubor Pop Balet a choreografi Your Song od Majky Piskořové Veselé - tentokrát na prestižní scéně Národního divadla ve Stavovském divadle.