Trinity

Často víme spíše to, co vědět nechceme. To co bychom vědět doopravdy chtěli nám zůstává utajeno. Prožíváme pády a dotýkáme se dna. Jen díky tomu se ale můžeme odrazit a vyletět až do oblak. 
Protiklady jsou si inspirací. Prostřednictvím negativního prožitku objevujeme sílu pozitivního vnímání. Smutek, zmar a bolest se transformují v naději a poznání. Hledáme budoucnost a ztrácíme dnešek. Máme oči dokořán a přesto jsme slepí. Naše trojjediná pravda se snaží povýšit nad skutečnost. 
Zachrání nás zoufalí lidé, kteří v nás svými činy probudí uvědomění si trvalých životních hodnot?

Choreografie: Majka Piskořová Veselá
Tančí: Pop Balet
Premiéra: 17.11.2015 Divadlo Komedie 
Repríza: Divadlo Komedie