Václav Janeček

V roce 1982 absolvoval studia klasického tance na Taneční konzervatoři v Praze, o deset let později dokončil studia pedagogiky klasického tance na pražské HAMU (Mgr.) a v roce 1996 získal doktorát na Univerzitě Karlově v Praze (Ph.D.). Absolvoval několik zahraničních stáží, např. v Itálii, Anglii, Holandsku, USA aj.
V letech 1982 - 2000 byl sólistou Laterny magiky, od roku 1993 je odborným asistentem na Taneční katedře HAMU, v roce 1996 se stal pedagogem a baletním mistrem v Laterně magice. V roce 1998 se stal dramaturgem baletu Národního divadla v Praze a od roku 2000 je dramaturgem v Laterně magice. 
Rovněž se věnuje rozsáhlé externí pedagogické činnosti u nás (např. Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Taneční centrum Praha, Masterclasses Darii Klimentové, Studio Dance Pefect, FTVS UK, Literární akademie J. Škvoreckého v Praze atd.) a v zahraničí (např. IT Dansa-Institut dell Teatro v Barceloně, Mariinské divadlo v St.Petersburgu, Dánský královský balet v Kodani, Ballet-Akademie Stockholm atd.). Je autorem několika odborných publikací, např. "Metodika klasického tance pro umělecké školy""Tělo a tanec""Ozvěny tance" a "Laterna magika-divadlo zázraků". 
Jako asistent choreografie, dramaturg nebo spoluautor se podílel na mnoha tanečních a baletních projektech, televizních dokumentech a divadelních inscenacích. Soubory Pop Balet vzdělává v oblasti klasické baletní techniky.